Drama

Çocuklar, yaşama dair birçok şeyi oyun oynarken öğrenirler. Dramanın özünde oyun kavramı bulunur. "Yaparak-yaşayarak" öğrenmenin en etkili ve kalıcı yöntemlerinden biridir. Aktif katılımı gerektirmesi nedeniyle; çocuğun duygusal, zihinsel ve sosyal gelişimine katkıda bulunan bir sanat alanı olarak kabul edilmektedir.

Kumru Anaokulları'ndatemel olarak amaçladığımız kazanımlar;

o İşbirliği yapabilme özelliği geliştirebilme,Kendini ifade etmede güven kazandırabilme,

o Karar verme becerilerini geliştirebilme,Hata yapma korkusu olmadan yeni davranışlar geliştirebilme,

o Sözel olmayan iletişimin öğrenilmesini sağlayabilme,kendini tanıyabilme,

o Farkındalık kazandırabilme,Hayalgücünü ifade edebilmesini sağlayabilme,

o Yaratıcılık ve estetik gelişimini sağlayabilme...